دسته‌ها
Uncategorized

GDPR – اهمیت حریم خصوصی در اروپا

GDPR

قوانین مقررات عمومی حفاظت از داده در اروپا

این که در اروپا این قانون وضع شده و از ماه مِی سال ۲۰۱۸ لازم به اجرا شده داستانی طولانی تر از تصویب یک قانون در اتحادیه اروپا داره. اروپایی ها اتحادیه اروپا را تشکیل داده اند که با‌هم و به کمک‌هم جای بهتری برای زندگی درست کنند. اروپایی ها به اصلاح Consumer First  هستند در حالی آمریکا Producer First هست. یعنی سیاست دول اروپایی ارجحیت مصرف کننده ها نسبت به تولید کننده هاست.