برچسب: پرایوسی

  • GDPR – اهمیت حریم خصوصی در اروپا

    GDPR قوانین مقررات عمومی حفاظت از داده در اروپا این که در اروپا این قانون وضع شده و از ماه مِی سال ۲۰۱۸ لازم به اجرا شده داستانی طولانی تر از تصویب یک قانون در اتحادیه اروپا داره. اروپایی ها اتحادیه اروپا را تشکیل داده اند که با‌هم و به کمک‌هم جای بهتری برای زندگی…