برچسب: سازمان مجاهدین خلق

  • نقدی بر حامد اسماعیلیون و تشنگی او برای قدرت

    نقدی بر حامد اسماعیلیون و تشنگی او برای قدرت

    در این مقاله، به بررسی و انتقاد از حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی ایرانی که اخیراً پیام‌های انتقادی در توییتر پست کرده است، می‌پردازیم. ما به کمبود شفافیت و پاسخگویی او و نبود توجه به پایداری در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار نظرهای متناقض در مورد گروه‌های جدایی‌طلب و سازمان مجاهدین خلق (MEK) و همچنین نقش او در ضعیف…