برچسب: زبان پهلوی

  • پهلویسم و عناصر فرهنگی آن در ایران باستان

    پهلویسم و عناصر فرهنگی آن در ایران باستان

    در این پست وبلاگ، به بررسی پهلویسم و عناصر فرهنگی آن در ایران باستان پرداخته‌ایم. پهلویسم به دوران ساسانیان و فرهنگ مربوط به آن اشاره دارد. موضوعات مورد بحث عبارت‌اند از: زبان و ادبیات پهلوی، هنر و معماری ساسانی، دین و فلسفه زرتشتی و تأثیرات پهلویسم در فرهنگ ایرانی-اسلامی. آشنایی با این عناصر به شناخت…