برچسب: جمهوری اسلامی

 • عنوان: چهار گروه اصلی اپوزوسیون در سپهر سیاسی ایران

  عنوان: چهار گروه اصلی اپوزوسیون در سپهر سیاسی ایران

  در این پست، ما به بررسی چهار گروه سیاسی در اپوزیسیون ایران پرداختیم: 1. وطن‌پرستان، که دارای برنامه‌ای جامع برای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. 2. فعالان سیاسی داخلی، که با وجود پرداختن به بیشترین قیمت، برنامه‌ای روشن برای آینده کشور ندارند. 3. چپ‌گرایان، جدایی‌طلبان و مخالفان اقلیت‌های مذهبی و قومی، که به دنبال برقراری تغییرات بنیادی و انتقام پس از سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. 4. طرفداران قدیمی خمینی که به دلیل از دست دادن شرافت سیاسی، در برقراری ارتباط با سایر گروه‌ها با مشکلات روبرو هستند. امکان همکاری بین دو یا چند گروه وجود دارد تا با همبستگی و اراده‌ی جدی، به سرنگونی جمهوری اسلامی بپردازند.

 • نقدی بر حامد اسماعیلیون و تشنگی او برای قدرت

  نقدی بر حامد اسماعیلیون و تشنگی او برای قدرت

  در این مقاله، به بررسی و انتقاد از حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی ایرانی که اخیراً پیام‌های انتقادی در توییتر پست کرده است، می‌پردازیم. ما به کمبود شفافیت و پاسخگویی او و نبود توجه به پایداری در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار نظرهای متناقض در مورد گروه‌های جدایی‌طلب و سازمان مجاهدین خلق (MEK) و همچنین نقش او در ضعیف کردن جنبش ایرانی علیه جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در پایان، از او می‌خواهیم که به نقش خود به عنوان شاکی پرواز 752 بازگردد و از فعالیت‌های سیاسی کنار بکشد.

 • استانداردهای دوگانه حجاب و آزادی زنان: مقایسه دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

  استانداردهای دوگانه حجاب و آزادی زنان: مقایسه دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

  در این مقاله، به بررسی استانداردهای دوگانه و تناقضات حکومت جمهوری اسلامی در مورد حجاب و آزادی زنان پرداخته‌ایم. همچنین مقایسه‌ای بین حقوق زنان در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی انجام شده است. موضوعاتی همچون تجاوز‌های جنسی در زندان‌های سپاه پاسداران و محدودیت‌های اجتماعی و آموزشی برای زنان در این دوره مورد بررسی قرار گرفته‌اند.